/Logo.png

Lagerhotel

Hos DTE Nielsen & Løjmar har vi stor erfaring med håndtering og lagerstyring af langt de fleste godstyper i forbindelse med den emballeringsservice vi yder.
Vi håndterer og oplagrer også gerne færdigpakket gods der ikke kræver yderligere emballering. Vi tilbyder i den forbindelse bl.a.:
  • Containertømning samt containerstuvning
  • Lastning / losning af biler
  • Oplagring af gods udendørs eller under tag
  • Pluk og pak
I forbindelse med opbevaring af dit gods har vi mulighed for at lagerstyre godset med vores og evt. også kundens systemer, hvilket bevirker at vi konstant kan holde dig opdateret omkring hvor på lageret godset befinder sig, hvorvidt det er ompakket eller er afsendt.
Vi kan uden varsel håndtere gods på op til 9 ton med gaffeltruck, og herover ifølge aftale.

Uanset om du har brug for midlertidig opbevaring eller løbende lagerstyring af dit gods står vi gerne til rådighed.

/Lagerhotel1.jpg  /Lagerhotel7.jpg  /Lagerhotel4.jpg  /Lagerhotel6.jpg
Kontakt os

DTE Nielsen & Løjmar
Avedøreholmen 90
2650 Hvidovre

Tlf.: 36 77 20 27
Fax: 36 77 12 67

Hovedmail: nlas@dte.dk
Fakturaer:  invoice-nlas@dte.dk
Åbningstider

Administration
Mandag - Torsdag: 8:00 - 16:00
Fredag: 8:00 - 15:00

Terminal
Mandag - Torsdag: 7:00 - 15:00
Fredag: 7:00 - 14:15

Salgsbetingelser
Afdelinger

Avedøreholmen 90
Hovedafdeling
Vareindlevering - Port 3

Avedøreholmen 95
Lagerterminal
Alfa Laval Copenhagen - Port 8