/Logo.png

Rådgivning

/SikkerEmballering.jpg
Vi kan med vor erfaring fra utallige emballage og –transportopgaver for mange af Danmarks største eksportvirksomheder tilbyde at være Deres sparringspartner!
Vi yder pakning af alt fra enkelte maskindele til hele fabriksanlæg, og sender dem rundt over hele kloden.
Vi rådgiver i samarbejde med vor kunde om den mest hensigtsmæssige emballage og transportform, og vi kan tilbyde at lagerføre fra dine forskellige underleverandører, således at alle komponenter i en forsendelse samles ét sted: hos Nielsen & Løjmar. Vi tilbyder i denne forbindelse at føre lagerlister, checke følgesedler forud for emballering, og herefter udfører pakkelister m.m. og påtager os derigennem en væsentlig del af den administrative belastning ved forsendelsen.
Ønsker du selv at emballere godset, kan vi naturligvis levere alle former for trækasser efter dit behov – samlet eller som flager. Vi tilbyder ligeledes emballering af godset hos jer med vort mobile udrykningshold, hvis dette er det mest hensigtsmæssige - stuvning i containere efter pakning er vi også behjælpelige med.
 

Jeres sikkerhed

Ved at lade et professionelt emballagefirma påtage sig opgaven sikrer du dig den optimale emballeringsform og den største sikkerhed for at godset når uskadt frem, samt eventuelt en billigere transportforsikring!
- Et typisk procesforløb ved projektgods kan være:
/Emballeringshal.jpgVi modtager fra vor kunde en kopi af indkøbsordre eller en leverandørliste, så vi på forhånd ved hvornår leverancen sker og i hvilket omfang.
Ved modtagelsen af leverancen tjekker vi følgesedler, gods og registrerer dette internt.
Når alt gods til et projekt er modtaget, får vi fra kunden en ”shipping-info” som fortæller os hvordan godset skal sendes, samt mærkning og andre relevante oplysninger.
Med ovennævnte oplysninger samler og emballerer vi godset, så det fylder mindst muligt i skræddersyede kasser.
Efter endt emballering/containerisering modtager kunden en detaljeret pakkeoversigt med oplysninger om de enkelte kollis mål, vægt og indhold.
 
Kontakt os

DTE Nielsen & Løjmar
Avedøreholmen 90
2650 Hvidovre

Tlf.: 36 77 20 27
Fax: 36 77 12 67

Hovedmail: nlas@dte.dk
Fakturaer:  invoice-nlas@dte.dk
Åbningstider

Administration
Mandag - Torsdag: 8:00 - 16:00
Fredag: 8:00 - 15:00

Terminal
Mandag - Torsdag: 7:00 - 15:00
Fredag: 7:00 - 14:15

Salgsbetingelser
Afdelinger

Avedøreholmen 90
Hovedafdeling
Vareindlevering - Port 3

Avedøreholmen 95
Lagerterminal
Alfa Laval Copenhagen - Port 8