Lagerhotel

Hos Nielsen & Løjmar A/S har vi stor erfaring med håndtering og lagerstyring af langt de fleste godstyper i forbindelse med den emballeringsservice vi yder.
Vi håndterer og oplagrer også gerne færdigpakket gods der ikke kræver yderligere emballering. Vi tilbyder i den forbindelse bl.a.:
  • Containertømning samt containerstuvning
  • Lastning / losning af biler
  • Opbevaring af gods udendørs eller under tag
  • Pluk og pak
I forbindelse med opbevaring af dit gods har vi mulighed for at lagerstyre godset med vores stregkodebaserede lagerstyringssystem, hvilket bevirker at vi konstant er opdateret omkring hvor på lageret godset befinder sig, hvorvidt det er ompakket eller er afsendt.

Uanset om du har brug for midlertidig opbevaring eller løbende lagerstyring af dit gods står vi gerne til rådighed.
/Lagerhotel1.jpg  /Lagerhotel3.jpg  /Lagerhotel4.jpg  /Lagerhotel5.jpg
Kontakt os

Nielsen & Løjmar A/S
Avedøreholmen 90
2650 Hvidovre

Tlf.: 36 77 20 27
Fax: 36 77 12 67

E-mail: nlas@nlas.dk
Åbningstider

Administration
Mandag - Torsdag: 8:00 - 16:00
Fredag: 8:00 - 15:00

Terminal
Mandag - Fredag: 7:00 - 15:00

Salgsbetingelser
Afdelinger

Avedøreholmen 90
Hovedafdeling
Vareindlevering - Port 3

Avedøreholmen 95
Lagerterminal
Alfa Laval Copenhagen - Port 8